Monday, January 23, 2012

Elektronika Dasar

No comments
Resistor (R)
Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik, sehingga arus listrik yang masuk (mengalir) mempunyai nilai-nilai tertentu.
Resistor biasa dilengkapi dengan nilai hambatan dan toleransinya yang dinyatakan dengan kode:
Warna Toleransi :
Emas = 5%
Perak = 10%
Tanpa Warna = 20%

Warna
Angka I
Angka II
Banyaknya Angka Nol
Coklat
1
1
1
Merah
2
2
2
Jingga
3
3
3
Kuning
4
4
4
Hijau
5
5
5
Biru
6
6
6
Ungu
7
7
7
Abu-abu
8
8
8
Putih
9
9
9
Hitam
0
0
0


Kapasitor (C)
Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyimpanan muatan elektron
Kamampuan untuk menyimpan muatan a Kapasitas Kapasitor
Rumus :
C = Q
V
Keterangan :
C = Kapasitas Kapasitor (farad =F a 1 F = 1 C/V)
Q = Muatan Kapasitor (coulomb = C)
V = Tegangan Kapasitor (volt = V)

Induktor (L)
Induktor adalah suatu komponen elektronika berupa kawat penghantar yang digulung seperti kumparan, dimana pada gulungan kawat itu dapat ditempatkan suatu inti besi
Simbol induktor :
Induktor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet
Satuan atau besarnya induksi pada induktor diukur dalam Henry (H)
Yang menentukan besarnya induktansi pada induktor adalah :
  1. Jumlah lilitan kawat
  2. Luas penampang lilitan
  3. Bahan inti yang ditempatkan pada kumparan
  4. Panjang lilitan
Induktor mempunyai sifat sukar dilalui oleh arus bolak-balik. Semakin tinggi frekuensi arus bolak-balik, maka semakin sukar melewati induktor.

Semikonduktor
Semikonduktor a suatu alat (benda) yang tidak dapat menghantarkan listrik pada suhu rendah, tetapi akan menghantarkan listrik pada suhu rendah, tetapi akan menghantarkan listrik pada suhu lebih tinggi.
Semikonduktor : bahan kristal yang menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik logam.
Semikonduktor Intrinsik : semikonduktormurni yang belum dicampur dengan bahan lain
Semikonduktor Ekstrinsik : semikonduktor yang sudah dicampur dengan bahan lain
Semikonduktor Tipe-N : suatu bahan semikonduktor (contoh germanium, silicon) yang dikotori atau dicampur dengan bahan lain yang mempunyai jumlah elektron pada kulit terluar lebih banyak
Semikonduktor Tipe-P : semikonduktor yang dikotori atau dicampur dengan atom lain yang kulit terluarnya mempunyai sedikit elektron

Diode
Diode : Alat elektronika yang berfungsi sebagai penyearah arus
Simbol diode :
Diode dibuat dengan cara menggabungkan semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n
Diode hanya dapat menghantarkan arus apabiala diberi tegangan maju, dan tidak dapat menghantarkan arus apabila diberi tegangan mundur.
Karena hanya dapat mengalirkan arus satu arah, maka diode hanya dapat digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC.

Transistor
Transistor : alat yang berfungsi sebagai penguat arus, penguat tegangan adan sakelat elektronik
Transistor terbagi 2 yaitu :
  1. Transistor jenis NPN
  1. Transistor jenis PNP
Kegunaan transistor dalam kehidupan sehari-hari :
  • Sebagai penguat arus seperti amplifier
  • Sebagai sakelar otomatis untuk mengalirkan & mematikan arus, contohnya pada alarm, bel listrik dll
  • Sebagi pembangkit getaran frekuensi radio (osilator)
  • Sebagai stabilisator pada adaptor

No comments :

Post a Comment